Df: Posle Ruckoja pojaviće se još svjedoka koji su platili Đukanovića

„Za DF nema nikakve sumnje da je Milo Đukanović izdajnik i, dugi niz godina, najobičniji plaćenik raznih međunarodnih centara i to ne samo iz Rusije, a da je Milivoje Katnić samo sastavni dio njegove organizacije koji će bespogovorno izvršiti svako njegovo naređenje. Zbog ljudi poput Katnića, koji ne rade svoj posao, Đukanović i njegova porodica su danas, pljačkom postali, najbogatiji ljudi u ovoj nesrećnoj i spaljenoj zemlji“, navodi se u saopštenju

Železnjak: Koncepcija B4 je važan korak ka bezbjednosti na Balkanu

Mi smo spremni za konstruktivnu i svestranu saradnju usmjerenu na pružanje podrške vanblokovskom statusu Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, i razvoju teme vojne neutralnosti „Balkanske četvorke“ na međunarodnoj političkoj sceni, smatra zamjenik sekretara Generalnog saveta partije „Jedinstvena Rusija“ i član Komiteta Državne dume za međunarodna pitanja.

Knežević: Vučić nam je obećao da će Srbija ostati vojno neutralna

“U potpuno otvorenom razgovoru sa premijerom Vučićem od njega sam tražio jasan i nedvosmislen odgovor da li je Srbija odustala od koncepta vojne neutralnosti. Dobio sam odgovor da će Srbija i dalje ostati vojno neutralna država, što meni kao predsjedniku partije koja se zalaže za vojnu neutralnost omogućava da još snažnije i argumentovanije promovišem koncept vojne neutralnosti četiri države na Balkanu

DF: Vučić potvrdio da nismo upleteni u planirani udar

„Tražili smo, od Vučića, kao što smo tražili i u Berlinu i u Moskvi, da se utvrdi svaka činjenica vezano za aferu državni udar, od koje je jedinu korist imao Milo Đukanović.Vučić nije imao šta da doda na tu našu tvrdnju, osim što je rekao, tačnije naglasio, da niko od opozicionih političara iz Crne Gore nema veze sa tim događajem“, kazao je Mandić.

Vučić sa Mandićem i Kneževićem: Obećao pomoć srpskim ustanovama kulture u Crnoj Gori

Delegacija je iznijela je i konkretne predloge o načinima na koje bi Vlada Srbije mogla da pomogne srpski narod u Crnoj Gori.

DNP Bijelo Polje: Puna podrška predsjedniku partije Milanu Kneževiću, kao i predsjedništvu DF-a, u aktivnostima na razobličavanju afere “državni udar”

Na sjednici je saopšteno i da je ovom izbornom rezultatu Demokratskog fronta u Bijelom Polju veliki doprinos dao Opštinski odbor DNP-a, i konstatovano da treba nastaviti s dosljednom i beskompromisnom borbom protiv aktuelnog režima, kako na državnom, tako i lokalnom nivou

Putinov savjetnik: Rusija će pomoći u rasvjetljavanju “državnog udara” u Crnoj Gori

Takođe, želimo i ovdje saopštiti da nijedan lider, rukovodilac i član našeg političkog saveza nikad nije imao nikakve kontakte sa optuženim nacionalistima iz Srbije i pomenutim ruskim državljanima za čije postojanje nismo dobili potvrdu u Rusiji“, zaključio je Knežević.

Tolstoj sa DF-om: San o savezu sa Rusijom ljepši i perspektivniji od „evropskog sna“

Reč je zatim uzeo Milan Knežević. On je podržao i razvio misao svoga ruskog kolege: „Čitava ova hajka i kampanja protiv Demokratskog fronta i Rusije u pozadini ima naše političke stavove koje smo propagirali za vreme izbora, a to je održavanje referenduma povodom učlanjenja Crne Gore u NATO, ukidanje sankcija Rusiji i ukidanje odluke o priznavanju takozvane države Kosova i Metohije.

DF u Bundenstagu sa Katjom Kojl: Zabrinutost zbog nedemokratske klime i progona opozicije u CG

„Gđa Kojl je iskazala svoju zabrinutost zbog nastavka nedemokratske klime u Crnoj Gori i progon opozicije od strane režima Đukanovića koja već godinama zabrinjava Zelene.

Lideri DF-a sa potomkom Lava Tolstoja: Izbori nijesu bili demokratski

„Upravo ovi naši principijelni i beskompromisni stavovi u stvari predstavljaju razlog zbog kojeg se Đukanovićev režim ovih nedjelja vodi histeričnu kampanju protiv Rusije i DF-a povezujući nas, sa nama nepoznatim osobama, iz tzv. državnog udara koje su očigledno za potrebe DPS- a angažovali njegovi partneri,“ saopštio je Knežević.

Mandić i Knežević sa premijerom Srbije 5. decembra

Predsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić primiće 5. decembra političke predstavnike Srba u Crnoj Gori koje prevode članovi predsjedništva Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić i Milan Knežević.

DF u Bundestagu: Đukanović radi na progonu opozicije

Lideri DF su gdina Majera upoznali sa progonom opozicije i dubokom političkom krizom koja je posledica sistematske krađe izbora od strane kriminalnog režima Mila Đukanovića.

Pejović: Na dan izbora

Me­ni je odav­no ja­sno da na pu­tu smje­ne re­ži­ma ne sto­je ni Mi­lo Đu­ka­no­vić ni DPS. Na tom pu­tu sto­ji ame­rič­ka i bri­sel­ska ad­mi­ni­stra­ci­ja či­ji je Cr­na Go­ra pro­tek­to­rat. Uvje­ri­će se gra­đa­ni Cr­ne Go­re jed­no­ga da­na ka­da se sve taj­ne ot­kri­ju da ovo mo­je upo­zo­re­nje ni­je bez osno­va. Ali, to mi i ni­je ne­ka ve­li­ka utje­ha, ka­da jed­nom bro­ju gra­đa­na ni­je i ne­će ni­ka­da bi­ti. To što oni­ma ko­ji ih sa­vje­tu­je mo­že pa­sti na pa­met da osmi­sle kra­đu iz­bo­ra gra­ni­či se sa ne­vje­ro­vat­nim. No, sve vi­še sam ubi­je­đen da sce­na­rio za iz­bor­ne kra­đe pi­šu nji­ho­vi spon­zo­ri sa stra­ne, jer vi­še i ni­je taj­na da ame­rič­ke pu­dli­ce oli­če­ne u cr­no­gor­skim re­ži­mli­ja­ma bes­po­go­vor­no iz­vr­ša­va­ju sve za­dat­ke.

Članovi Predsjedništva DF u posjeti Bundestagu

Članovi Predsjedništva DF, Nebojša Medojević, Strahinja Bulajić, prof. Branko Radulović i Predrag Bulatović, borave u radnoj posjeti Bundestagu. Prvog dana posjete lideri DF-a su se susreli sa g. Ditmarom Nitanom, članom Predsjedništva vladajućeg SDP-a i izvjestiocem Bundestaga za Crnu Goru

DF: Opozicija ima obavezu da zajedno pruži demokratski otpor

Demokratski front pozdravlja odluku pojedinih opozicionih stranaka da odbiju poziv Duška Markovića da učestvuju u njegovoj vladi. DF kaže da je ta vlada formirana uz pomoć korupcije, kriminala, pritisaka, brutalnog udara na slobodu i prava građana, krađom na izborima, i kao takva ne predstavlja odraz slobodne volje i želje većine građana Crne Gore, a samim tim ne može biti prihvatljiva ni za koga u opoziciji.

Koprivica: Šta bi dali da nisu pokušali

Sad je ja­sno i da bi ne­ki iz re­žim­skih struk­tu­ra da­li mno­go da se ni­je­su upe­tlja­va­li u far­su zva­nu „dr­žav­ni udar“. Ali ni­je­su htje­li ni­šta da ri­zi­ku­ju. Re­žim je oči­to bio spre­man da stvo­ri ha­os u ze­mlji 16. ok­to­bra sa­mo da ne pre­da vlast, oče­ku­ju­ći po­raz od DF-a, i po­red iz­bor­nih ma­hi­na­ci­ja i pri­vo­đe­nja gra­đa­na na in­for­ma­tiv­ne raz­go­vo­re u po­li­ci­ju uoči iz­bo­ra.

DNP: Televizija Pink nastoji da izgladi odnose sa DF-om i Milanom Kneževićem

Knežević se srdačno zahvaljuje što mu Pink istovremeno reklamira i dobro poznavanje stranih jezika, pa će oko sljedećih priloga i sam blagovremeno obavještavati uredništvo gdje ih može preuzeti, jer na pažnju treba uzvratiti pažnjom. Knežević jedino žali što Milo Đukanović dosad nije uspio da nauči nijedan strani jezik, pa mu preporučuje ruski, jer mu u perspektivi može valjati.

Bulatovic: Opozicija pobijedila DPS za 800 glasova

Ka­da su vi­dje­li re­zul­ta­te od 16. ok­to­bra, sad tač­no zna­ju na ko­jem mje­stu su do­bi­li ma­nje gla­so­va pa će se upra­vo na njih ba­zi­ra­ti svim si­la­ma, ka­ko bi po­pra­vi­li „šte­tu“ - sma­tra dr Bu­la­to­vić.

„Ekspedicija Evropa“: Zašto Knežević crkava od smijeha

Sad bi trebalo da se aktivira EU. Crna Gora je kandidat za članstvo u njoj. I Knežević je za EU. Najnoviji Godišnji izveštaj o napretku zvuči principijalno pozitivno. U jednoj tački se posve slažem sa Kneževićem: on kaže da je veoma loš signal „kad EU državu poput Crne Gore naziva primjernim kandidatom za članstvo u EU: ovakva EU će se raspasti prije nego što Crna Gora u nju uđe.“

Knežević: DPS se služila nezakonitim i nedemokratskim sredstvima u cilju zastrašivanja birača (VIDEO)

Voditelj Andrej Afanasjev prvo je razgovarao sa predsednikom Demokratske narodne partije Milanom Kneževićem.